Miejsce Szkoleń

Szkolenia odbywają się w Domu Wczasowym w Ustroniu

Szkolenie trwa trzy dni – rozpoczyna się obiadem dnia pierwszego oraz uroczystą kolacją, a kończy się dnia ostatniego po obiedzie. Uczestnicy kursów otrzymują stosowne świadectwa/zaświadczenia/certfikaty.


Cennik

Koszt seminarium wraz z materiałami:

  • 1 osoba 900zł
  • 2 osoby z tej samej spółdzielni – łącznie 1700zł
  • 3 osoby i więcej z tej samej spółdzielni/zakładu pracy – 800zł od każdej osoby

Wpłaty należy dokonać najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem kursu.


Strona Główna


  ® All Rights Reserved