SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

TEMAT: ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁDZIELNI ORAZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ (wybrane zagadnienia)
 1. Prawno-organizacyjne uwarunkowania procesu zarządzania nieruchomościami.
  • Organizacja procesu zarządzania nieruchomościami.
  • Struktura podmiotowa i przedmiotowa strategii zarządzania nieruchomościami.
  • Procedury zarządzania nieruchomościami.
 2. Zarządzanie nieruchomościami spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych – metodyka tworzenia strategii zarządzania nieruchomościami.
  • Zarządzanie strategiczne spółdzielnią oraz wspólnotą mieszkaniową.
  • Rodzaje strategii zarządzania nieruchomościami.
  • Zarządzanie nieruchomością wspólną.
  • Narzędzia stosowane w zarządzaniu spółdzielnią oraz wspólnotą mieszkaniową.
  • Struktura rodzajowa strategii zarządzania nieruchomościami.
  • Metodyka opracowywania strategii.
 3. Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami
  • Obowiązki zarządcy nieruchomości – przegląd aktualnie obowiązujących podstawowych regucji prawnych.
  • Okresowe przeglądy techniczne nieruchomości budynkowych oraz urządzeń.
  • Proces inwestycyjno-remontowy.
  • Procedura budowy programu remontowej.
 4. Roczny (operacyjny) plan realizujący zapisy strategii.
  • System kontroli działalności spółdzielni, wspólnoty w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym.
  • Analiza planu w ujęciu rzeczowym – wykonanie, odchylenia-korekta planu.
  • Analiza finansowo–ekonomiczna.
  • Analiza rentowności zarządzania nieruchomościami.
  • Analiza płynności finansowej.
 5. Procedura w zakresie kalkulacji opłat wnoszonych do spółdzielni mieszkaniowej.
 6. Wysokość opłat wnoszonych przez wspólnotę mieszkaniową.
Szkolenie odbędzie się w malowniczej części Beskidu Śląskiego – D.W. "GWAREK" USTROŃ POLANA UL. WCZASOWA 49, WOJ. ŚLĄSKIE.


Harmonogram zajęć – szkolenie rozpocznie się w środę o godz. 1300 – obiadem, a zakończy w piątek po obiedzie.


Całkowity koszt szkolenia wraz z materiałami:
 • 1 osoba 800 zł.
 • 2 osoby z tej samej spółdzielni – łącznie 1500 zł.
 • 3 osoby i więcej z tej samej spółdzielni – 700 zł od każdej osoby.

« Strona Główna


® All Rights Reserved